Vejle

Lokalrådets talsmand: Embedsfolk underdriver, hvor mange biler der kører gennem vores område

Den stigende trafik er et problem for beboerne i Hornstrup Kirkeby, og trafikken belaster også et fredet kirkegårdsgærde ved Hornstrup Kirke. Det har talsmanden for lokalrådet, Anders Friis, påpeget i flere omgange, blandt andet støttet af en henvendelse fra Nationalmuseet. Foto: Mette Mørk
Anders Friis fra Hornstrup Lokalråd skyder med skarpt på tal i en ny plan, der er til høring - afdelingsleder lover at følge trafikudviklingen tæt.
Annonce

Hornstrup: Borgerne og politikerne får ikke det rigtige billede af trafikudviklingen i Hornstrup, når de læser udkastet til helhedsplan for området nord for Vejle.

Et afsnit om trafikudviklingen på Kirkebyvej, der strækker sig fra Grejsdalen op til Viborgvej, er problematisk.

Her fremskrives trafiktallene med den gennemsnitlige trafikstigning på kommunens veje generelt - 1,5 procent. På den måde når man frem til, at trafikken vil stige fra de nuværende 1950 biler i døgnet til 2300 om 11 år - altså med 350 biler.

Problemet er bare, at man ikke kan bruge den gennemsnitlige trafikstigning i tilfældet Kirkebyvej.

Lokalrådet har gransket tallene og kan dokumentere, at trafikken i løbet af to år fra 2017 til 2019 er vokset med 382 biler på et hverdagsdøgn - fra 1919 til 2301 på strækningen fra Gl. Smedevej til Viborgvej.

Det, trafikafdelingen gør, svarer jo til at konkludere, at der ikke er problemer med strålingen i Tjernobyl-området, baseret på den gennemsnitlige baggrundsstråling i hele Ukraine.

Anders Friis, talsmand og sekretær i Hornstrup Lokalråd

Sammenligner med Tjernobyl

Fra lokalrådet har man i flere omgange gjort både forvaltning og politikere opmærksom på det, man opfatter som et forsøg på at skjule de reelle trafiktal. Som talsmanden for Hornstrup Lokalråd, Anders Friis, udtrykker det:

- Det trafikafdelingen gør, svarer jo til at konkludere, at der ikke er problemer med strålingen i Tjernobyl-området, baseret på den gennemsnitlige baggrundsstråling i hele Ukraine.

Hos Vejle Kommune afviser chefen for kommunens afdeling for Anlæg & Infrastruktur, Claus Weng Petersen, at forvaltningen forsøger at skjule oplysninger:

- Vi gør altid, hvad vi kan for at komme med den bedst mulige faglige vurdering, er afdelingslederens umiddelbare kommentar.

Efter avisens henvendelse lover han dog at dykke dybere ned i tallene, og da han senere ringer tilbage, medgiver han, at trafikudviklingen ganske rigtigt er højere på Kirkebyvej:

- Frem til 2017 følger den i store træk den almindelige udvikling. Men fra 2018 til 2019 stiger den markant. Det vil vi følge nøje og se, om stigningen fortsætter eller falder igen, lover Claus Weng Petersen.

Frygt for ringvej i etaper

Men i udkastet til helhedsplan er det altså de "gamle" tal, der fremgår. Det har fået lokalrådet til både at skrive til politikere og embedsfolk:

- Jeg mener, at man har pligt til at oplyse de faktiske tal. Det er jo tal, kommunen selv har bestilt, siger Anders Friis.

Den trafikale udvikling står meget højt på dagsordenen i de tre små landsbysamfund omkring Hornstrup.

Kirkebyvej har nemlig udviklet sig til en interessant genvej for bilister fra det nordvestlige Vejle - blandt andet det store boligområde Planetbyen. I stedet for at køre ned gennem Vejle for at komme til motorvejen mod nord, er det attraktivt at køre ned i Grejsdalen og op mod Hornstrup og tilslutningsanlægget ved transportcentret Exxit 59.

Udover den stigning, lokalområdet allerede oplever i trafikken, er der udsigt til flere biler, når kommunens affalds-genbrugsplads om et par år er etableret ved Juelsmindevej i Lysholt/Bredalområdet. Stigningen er beregnet til 120 biler i døgnet.

Og helt galt bliver det - ifølge fremtidsberegninger - når og hvis kommunen får etableret de første etaper af en ny ringvej fra ådalen til Planetbyen og videre til Jellingvej. Det kan sende 1000 ekstra biler i døgnet ad vejen gennem det lille lokalsamfund.

På den baggrund har lokalrådet i flere omgange opfordret politikerne til at prioritere at anlægge hele ringvejen så hurtigt som muligt, så trafikken bliver ledt nord om Hornstrup-området.

Hornstrup-plan i høring

  • Helhedsplanen har fokus på de tre landsbysamfund nord for Vejle, Hornstrup Kirkeby, Gl. Hornstrup og Hornstrup Mølleby. I helhedsplanen er hovedvægten lagt på den trafikale udvikling.
  • Ifølge kommunen læner planen sig op ad en række temaer, som borgerne har peget på. Her er trafiksikkerhed og stisystem de vigtigste, men fra lokalsamfundene Kirkeby, Hornstrup og Hornstrup Mølleby er der også lagt vægt på, at man vil bevare de lokale værdier og den lokale identitet.
  • Identiteten hænger - ifølge planudkastet - sammen med landskabet, de små snoede veje og sammenhold/traditioner i de lokale bysamfund. Hvordan den identitet skal bevares i en tid, hvor "Hornstrup-området er i gang med en langsigtet udvikling, hvor man går fra at være tre landsbyer på landet uden for Vejle by til at blive en del af byen og byens infrastruktur" - leder man forgæves efter svar på.
  • Helhedsplanen kan findes på kommunens hjemmeside. Der er høringsfrist 4. november.
Hornstrup Lokalråd har skitseret en mulig løsning, der kan aflaste Kirkebyvej. Forslaget er en kort forbindelsesvej mellem Ny Hornstrupvej til krydset mellem Viborgvej og Ny Solskovvej. Kort: Hornstrup Lokalråd
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce
Annonce
Vejle For abonnenter

Efter kræftsygdom har ridefysioterapi hjulpet Mona: Men træningen er spildt, hvis man skal køre langt bagefter

Annonce
Leder For abonnenter

Når de få kan ødelægge det for de mange

De går og ærgrer sig i Brejning-området i denne tid. En storstilet plan, der såvel skulle skabe en kystsikring som skabe en god badestrand, alle kunne benytte, er faldet til jorden med et stort plask. Og det er ikke, fordi Vejle Kommunen har smækket en pengekasse i, men fordi nogle af de berørte lodsejere i Kellers Hus, der skulle afgive noget strandret, holdt på deres og sagde nej. Det er de i deres soleklare ret til at gøre. Men man kunne godt engang imellem ønske, at flere så ud over egen næsetip og bidrog til noget, der i den grad kunne blive til gavn for de mange. Afvisningen af strandplanen får nemlig vidtrækkende konsekvenser. Det betyder ikke blot, at en planlagt offentlig strand med diverse faciliteter og gode p-forhold ryger i vasken, men også, at en planlagt kystsikring ikke kan blive til noget, når helhedsplanen ikke kan gennemføres. Normalt vil en kommune ikke kystsikre, men man var klar til at gøre en undtagelse ved Brejning, fordi der var udsigt til at få en offentlig strand. Og der er småt med god strand fra Vejle og nærmest helt til Hvidbjerg/Høll. Kommunen har arbejdet hårdt med planen i flere år, og netop fordi der også var private parter i spil, har man holdt mange kaffemøder, og man håbede, at projektet var i hus. Men da beboerne i den omtalte bebyggelse til allersidst skulle stemme om projektet, endte det med en tommelfinger nedad. Det var en bet for kommunens tekniske forvaltning og en bet for borgerne i lokalområdet og resten af Vejle. En fin strand med god synenergi med havnen i Brejning ville have været et fint udflugtsmål for byens børnefamilier. Og så meget støjer børn på en strand altså ikke. Og når man samtidig i sidegevinst fik ryddet op i brokker, sten og beton og sikret kysten, så forstår man godt, at der hos kommunen og hos andre i lokalområdet er lidt bitterhed over, at de få ikke ville være med til at gøre noget for de mange. Man burde tage en ny snak med dem, der stemte nej og se, om der ikke med nogle justeringer kan skabes en positiv stemning for projektet.